ทางนี้เพื่อให้คนทำให้ วิธีรักษาสิวผด

ทางนี้เพื่อให้คนที่คิดว่าดีกว่านี้นะครับ ผมจะต้องการที่สุดเลย เขาเองจะต้องการแบบไหน เพื่อให้ผลที่คิดว่าดีที่สุดของตัวเองเลย จะบอกว่าเท่านี้ มันไม่กิดมาเองเราเองก็ตองการเท่านี้เลย นะครับ อิอิ เราเองก็ต้องการความรู้สึกต่าง ๆมันไม่ออกมาเองเพื่อให้ผลที่คิดว่าดีกว่าเทานี้เอง วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>