ผมอยากจะบอกว่าความสุขมันเกิดขึ้นแล้ว วิธีรักษาสิว

ผมอยกาจะบอกว่า ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วครับ หลาย ๆ ท่านที่นี่ไม่ได้เขียนเรื่องราวของตัวเองไว้ มันทำให้ผมเอง นึดไปถึงตอนต่าง ๆ ที่เขียนคฝามรู้สึกต่าง ๆ ไว้ว่าเราจะหาทางออกเพื่อให้ได้นิดหนึ่งอย่างไร มันไม่เกิดมาเองผมเองห็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาแบบไหน ทำให้รู้ว่าเราเอง จะได้ต้องาเราเองก็ต้องการแบบนี้เลย วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>