ผมอยากจะใคนเราทุกคน รักษาสิว

ผมอยากจะให้คนเราทุกคนนะครับ รักษาสิว มานั่งคิดว่าเราจะต้องผ้านตรงไปให้ได้ รักษาสิว ที่ว่ายากๆ จะต้องหายได้ จะต้องหายจริง ๆน ะคัรบ มันไม่สามารถเกิดได้เลย เราจะต้องให้มันเกิดขึ้นมาผมเองจะบอกว่าเพือ่น ๆ ครับ เราสามารถหาทา ออกกันได้เลยจริง ๆนะครับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>