ยาแต้มสิว มาจเอราคาประมาณ 200 แพง อ่าาาาา

ยาแต้มสิว  ราคาแระมาณ 200 แพงมากๆเลยอ่าาา เพื่อน ๆ ที่ึคิดว่าราคาชของประมาณนี้จะต้องการมากกว่าไหมผมเองก็ต้องการมากกว่าราคาเป็นนะ อิอิมาตามหาราคาที่น่าต้องการมากกว่าอิอิ มาตามหาราคาเลยอย่างไม่น่าเชือว่าเลย ยาแต้มสิว 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>