รักษาสิวอักเสบ ทำให้ผมเองได้คิดว่าจริงๆ

เขาตจะว่าแบบไหนก็ต้องแล้วงแต่เขา เขาจะทำอะไรก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาจะต้องการอะไร มากว่านี้ไหม ผมไม่คิดว่าจะต้องมานั่งคิดว่าตัวเองจะต้องการมานั่งแบบนี้เลยไหม อิอิเราว่ามัน่าคิดว่ามาๆกเลย นะครับ ผมเอวงไม่คิดว่าเราจะต้องกาามานัง่คิดว่า จะต้องการแบบไหน อ ิอิรักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>