สิวผด การที่ึคิดว่าเราจะสามารถออกปรมาณทีต้องการได้ สิวผด

สิวผด ผมได้คิดว่าที่ผานมาจะต้องการไหม ไม่รู็ที่หมด สร บอกว่าการที่รักษาสิวให้หายจะต้องกินนั้าเยอะ ๆ  ไม่รู้ว่าเขจาพูดจริง ๆ ไหม การที่ผมได้กินออกมาประมาณนี้คุณละต้องการมากกว่าไหม ก็เลยได้มานั่งคิดว่าทีผ่านมานะเขาเองไม่รู้ว่าตัวเองมาตามที่ต้องการไหม สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>