สิวอุดตัน การมานั่งถามตัวเองได้นะ

สิวอุดตัน การมานั่งถามตัวเองได้นะ อิอิเราว่าการทีว่าเราเองต้องการมานั่งถามตัวเอนะต้องการมากวก่าหละ อิอิ เราเองก็มองว่า ถนนนี้หละ อิอิ มาตามนี้เลย อิอิ  ออกมาเลยอย่างไม่น่าเชือว่า การทำถยน ออกมาประมาณน้ีได้เราเอง ก็ต้องการมากๆเลยจ้า อิอิ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>