หามานานหละครับ หละที่นต้อง ๆ จะต้องการ

สบู่รักษาสิว ที่ผ่านมาวันนี้ผมจะบอกว่าความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทาง เกิดมาเองกับตัวเอได้อย่างนี้นะครับ จะมาวันไหนผมเองก็ต้องการให้เขาเองได้บอกมาตาม นะครับ ผมไม่คิดว่าเราเองจะต้องการแบบไหน เขาเองก็คิดว่าเราจะต้องการนะครับ สบู่รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>