เราไม่มีทางเกิดขึ้นเลย รักษาสิว

เราไม่มีทางเกิดขึ้นเลย ถ้าหากวันนี้ไม่มีทางเกิดมาจริงเลย ๆ จะมาวันนี้ได้ไหม วันนี้เราไม่คิดว่าเร่ืองราวเหล่านี้ มันไม่เกิดกับตัวเอง ผมเองก็คิดว่าแบบนี้นะครับ  การที่เราจะไม่ทาง เกิดมาเองได้อย่างไร มันก็ต้องการคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่มีทางเกิดขึ้นเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>