Category Archives: Uncategorized

เราคิดว่าตัวเองได้งานดีกว่านี้ วิธีรักษาสิวอักเสบ

เรา่วาคิดว่าตัวเองได้มาทำงานเกี่ยวกับการรักษาสิว มันทำให้รเาได้คิดว่าเราน่าจะหางานได้ดีกว่านี้ ไม่เท่าไหร่นะครับผมได้เรียนรุ้ว่าสิวหายได้ มันไม่น่าจะเกิดมากับตัวเองเลย มันไม่น่าจะมาเท่านี้ ก็ได้เรียนรุ้ว่าเขาเองได้บอกว่าอะไรมากกว่านี้ไหม วิธีรักษาสิวอักเสบ